1800- luvulla rakennetun tilan kunnostustyöt – Kokemäki, 2015

Rakennuksen hirsirunkoa oikaistiin nostamalla rakennusta tunkeilla. Perutuksia ladottiin uudelleen, koska joen puoleisen seinustan perustukset olivat hajonneet. Rakennuksen ympäriltä pintavesien ohjausta parannettiin, jotta sadevedet eivät pääse ohjautumaan alapohjaan.

Ulkoverhouslaudoituksia ja tippalistoja kunnostettiin lähes koko rakennuksen ympäri paikkakorjauksilla. Alapohjan märkään nurkkaan asennettiin salaoja poistamaan nurkkaan mahdollisesti ohjautuvia pintavesiä. Lattianiskojen kannatuksia uusittiin ja lattiaa oikaistiin tunkeilla nostamalla. Lattianiskojen tuet tehtiin luonnonkivistä kylmälatomuksina kuten vanhatkin kannatukset.

Rakennuksen kuistit oikaistiin, kivijalat ladottiin uudelleen ja seinärakenteen alajuoksut uusittiin lähes kauttaaltaan. Isomman pääkuistin seinärakennetta tuettiin följarilla ja lattiarakennetta vahvistettiin alapohjan kautta tuennoilla. Kuistien ulkoverhousten alaosia kunnostettiin poistamalla lahot alapäät ja asentamalla alaosaan tippalistat ja niiden alle vaakalaudat. Kuistien portaita kunnostettiin uusimalla puurakenteita.