Hirsityöt – Turku, 2014

Kantatilan 1800- luvulta olevan päärakennuksen ulkoverhouksessa ja hirsirungossa oli paikallisia lahovaurioita, jotka olivat syntyneet vesikaton vuotamisen ja hengittämättömien materiaalien yhteisvaikutuksesta.

Lahovaurioituneet kohdat korjattiin ja ulkoverhous ja sisäverhoukset kunnostettiin vanhan mallin mukaan.