Ranta-aittojen ja laiturien korjaus – Rymättylä, 2012-2013

Rymättylässä sijaitsevien ranta-aittojen rungot ja laiturit kunnostettiin kahden kesän aikana.

Haastavaan vedenalaiseen hirsityöhön ei ole olemassa vain yhtä oikeaa kunnostustapaa. Rakennustöitä ennen konsultoitiin useita saariston ranta-aittojen ja hirsiarkkulaitureiden tekijöitä.

Ensimmäisenä kesänä kunnostettiin aitat. Aittoja oli kaksi, toinen 1910- luvulta ja toinen luultavasti vielä vanhempi. Aittojen hirret olivat osittain lahonneet, hirsiliitokset pettäneet, seinät pullistelleet ja laiturit olivat siirtyneet pois alkuperäisiltä paikoiltaan.

Laiturirakenteet olivat rungoiltaan ja kansirakenteiltaan huonossa kunnossa. Aittojen runkojen kunnostuksen yhteydessä laiturikansia purettiin ja todettiin, että laiturirakenne kannattaa uusia lähes kokonaan.

Rungot ja kansirakenne tehtiin tiukkasyisestä puusepänlaatuisesta männystä, joka oli kuivunut vuoden taapelissa. Aittojen kunnostus ja laitureiden uusiminen tehtiin mahdollisimman tarkaan vanhan mallin mukaan.  Ne rakenteet joita ei enää ollut näkyvissä rakennettiin omistajien muistiin perustuvien tietojen mukaan.