Kokonaisurakat

2.9.2015

Karjalan Kirkon kunnostustyöt – Mynämäki, 2015

14.8.2015

1800- luvulla rakennetun tilan kunnostustyöt – Kokemäki, 2015

Kunnostustöissä hirsirakennuksen runkoa oikaistiin, perustuksia kunnostettiin, ulkoverhousta kunnostettiin, maata muokattiin, lattianiskoja ja lattiaa kunnostettiin ja kuistit oikaistiin.
13.8.2015

Kartanon piharakennusten kunnostustyöt – Piikkiö 2014 – 2015

Piikkiössä sijaitsevan kartanon rakennusten restaurointityöt alkoivat vuonna 2014. Kunnostuksessa on keskitytty ensin piharakennuksiin. Sauna, vierastalo, siilo, liiteri ja kaivohuone on kunnostettu 2014-2015.
12.8.2015

Ranta-aittojen ja laiturien korjaus – Rymättylä, 2012-2013

Rymättylässä sijaitsevien ranta-aittojen rungot ja laiturit kunnostettiin kahden kesän aikana. Ensimmäisenä kesänä kunnostettiin aitat ja toisena rakennettiin laiturit vanhan mallin mukaan.
11.8.2015

Hirsisen aitan kunnostus – Mellilä, 2012

Hirsisen sortumisvaarassa olevan aitan kunnostus
11.8.2015

Kuistin kunnostustyöt – Turku, Ruissalo, 2012

10.8.2015

Suomenlinnan hirsiarkkulaiturin uudelleen rakentaminen vanhan mallin mukaan – Helsinki 2011

Suomenlinnan telakan Törnen vanha hirsiarkkulaituri oli lahonnut käyttökelvottomaksi. Laituri rakennettiin kokonaan uusiksi vanhan mallin mukaan vuonna 2011.
10.8.2015

Piharakennusten kunnostustöitä – Paattinen 2010-2011

Pitkään käyttämättä olleiden piharakennusten kunnostustöitä 2010-2011
4.8.2015

Jalassyrjän vesimyllyalueen kunnostus – Kangasniemi 2005-2008

Kolmen kesän aikana tehty myllyalueen viiden rakennuksen restaurointi

Hirsityöt

14.8.2015

Hirsisen vilja-aitan kunnostus – Turku, 2015

1800- luvulta peräisin olevan hirsisen vilja-aitan oikaisemista, hirsikorjauksia ja vesikaton kunnostusta.
14.8.2015

Hirsirakennuksen lahovaurioiden kunnostus – Askainen, 2015

Parvekkeen ympäristön kosteuden aiheuttamat vauriot kunnostettiin vanhoilla hyväkuntoisilla purkuhirsillä ja ulkoverhoukset vanhan mallin mukaan.
13.8.2015

Sepänpajan kengitys ja kivijalan kunnostus – Korppoo 2014

13.8.2015

Hirsityöt – Turku, 2014

Päärakennuksen hirsirungon lahovaurioiden kunnostus
12.8.2015

Hirsityöt – Nousiainen 2013

Hirsisen asuinrakennuksen hirsirungon lahovaurioiden korjaus.
11.8.2015

Hirsisen päärakennuksen kengitys ja ulkoverhouksen kunnostus – Naantali, 2012

Ulkoverhousten korjaukset

14.8.2015

Ulkoverhousten maalaustyö – Naantali, 2015

1800- luvulla rakennetun kaupunkirakennuksen ulkoverhoukset oli maalattu muovisideaineisella lateksilla, tai alkydiöljymaalilla. Vanhat maalit poistettiin mekaanisesti ja seinät maalattiin pellavaöljymaalilla.
12.8.2015

Päärakennuksen ulkoverhouksen maalaustyöt – Naantali, 2013

8.8.2015

Ulkoverhousten maalaustyöt – Paimio, 2009

Vesikattojen korjaukset

3.9.2015

Savitiilikaton kunnostus – Nousiainen, 2015

14.8.2015

Peltisen vesikaton kunnostus – Turku, 2015

Turun keskusta-alueella sijaitsevien 1700 & 1800 luvulla rakennettujen rakennusten saumapeltikattojen kunnostus
13.8.2015

Suola-aitan vesikaton kunnostustyöt – Rymättylä 2014

Savitiilikaton aluskate uusittiin. Osa kattotuoleista, pärelaudoista ja otsalaudoista uusittiin. Vanhat savitiilet ja puretusta rakennuksesta hankitut korvaustiilet asennettiin katolle.
13.8.2015

Vesikaton kunnostus – Hirvensalo Turku, 2014

Kesäasunnon savitiilikaton kunnostustyöt suoritettiin vuonna 2014
13.8.2015

Vesikaton kunnostus – Parainen 2014

Paraisilla sijaitsevan rakennuksen betonitiilikatto kunnostettiin ja tiilet vaihdettiin savitiiliksi.
12.8.2015

Navetan seinä- ja kattorakenteiden kunnostus – Marttila, 2013

10.8.2015

Pukkilan kartanon kattotyöt – Piikkiö 2010-2011

Kartanon kahden piharakennuksen tiilikattojen ja päärakennuksen paanukaton kunnostustöitä.
8.8.2015

Kuusiston kartanon piharakennuksen pärekatto – Kaarina, 2009

Kuusiston kartanon piharakennuksen pärekaton kunnostus.

Kivijalkojen korjaukset

Ovien ja ikkunoiden kunnostukset

Sisätilojen restauroinnit

17.8.2015

Kartanon piharakennusten sisätilojen kunnostus – Piikkiö 2014

Sisätilojen muutokset toteutettiin arkkitehdin piirustusten mukaan
9.8.2015

Louhisaaren kartanolinnan huoneen restaurointi museokäyttöön – Askainen, 2010