Restaurointisuunnitelma, Kuusiston kartano, Kaarina