Palvelut

Yrityksemme tarjoaa laadukkaita korjausrakentamisen ja restauroinnin kokonaispalveluita.  Työkohteemme vaihtelevat yksityisomistuksessa olevista käyttökohteista, vaativiin museokohteisiin. Olemme perehtyneet vanhojen puurakenteiden kunnostamiseen ja restaurointiin. Teemme tarvoittaessa yhteistyötä museoviranomaisten kanssa vanhojen rakennusten kunnostusten suunnittelussa.

Pidämme haasteista ja mikään kohde ei ole mielestämme mahdoton korjata. Kaikilla työntekijöillämme on alan koulutus ja meillä on laaja ymmärrys vanhoista rakennuksista, niiden rakenteista ja restauroinnista. Suhtaudumme työhömme kunnianhimoisesti ja haluamme työpanoksellamme vaalia vanhaa rakennuskantaa. Kunnioitamme kulttuurihistoriallisia arvoja ja vanhaa rakennustapaa.

Restaurointisuunnitelmat, rakennusten kuntoarviot ja korjausneuvonta

Teemme kuntoarvioita ja korjaussuunnitelmia vanhoihin rakennuksiin. Tutkimukset teemme aina haalarit päällä, käyden huolella läpi koko rakennuksen.

Olemme erikoistuneet vanhoihin rakennuksiin ja meillä on ammattikorkeakoulun rakennusrestauroinnin koulutus ja yli kymmenen vuoden kokemus vanhojen rakennusten kunnostamisesta. Tunnemme rakennusfysiikkaa ja kunkin aikakauden rakennustekniikat ja rakenteet.

Laajan kokemuksemme pohjalta pystymme arvioimaan rakennuksen riskikohtia ja löytämään vaurion aiheuttajia. Vanhat rakennukset, joita ei ole laajasti peruskorjattu ovat yleensä melko selkeitä tutkia ja vauriot ja niiden aiheuttajat ovat yleensä helposti paikannettavissa.

Katselmuskäynnin perusteella rakennuksen kunnosta tehdään kirjallinen lausunto, jossa selviää rakennuksen kunto, korjausta vaativat kohdat ja korjausmenetelmät kunkin rakenneosan kunnostamiseen. Kunnostamisesta on hyvä tehdä myös työjärjestys, jotta kunnostaminen tehdään järkevässä järjestyksessä.

Hyvä korjaussuunnitelma maksaa itsensä takaisin nopeasti kunnostuksia tehdessä Korjaussuunnitelmaa tarvitaan myös mikäli halutaan hakea museoviraston, tai Ely- keskuksen korjausavustuksia.

Hirsikorjaukset ja kengitykset

Teemme hirsikorjauksia aina  pienten aittojen kengityksistä, suurten kartanoiden laajoihin hirsikorjauksiin. Käytämme kunnostuksessa parhaiten aikaa kestäviä, perinteisiä materiaaleja, kuten vanhaa hyväkuntoista hirttä, tuohta ja pellavarivettä. Teemme korjaukset vanhan mallin mukaan.

Katso lisää työmme jälkeä referensseistä.

Ulkoverhousten korjaukset

Hirsikorjausten yhteydessä ulkoverhouksen alaosat joudutaan irrottamaan. Laudoitukset puretaan aina mahdollisimman ehjinä ja vanhat ehjät laudat asennetaan takaisin korjausten jälkeen. Tippalistoja ja vaakalaudoituksia uusitaan tarpeen mukaan vanhojen mallien mukaan. Materiaalina käytetään aina hyvälaatuista höylättyä puutavaraa. Puutavaran valinnalla on suuri merkitys korjausten kestoikään.

Kauttamme saat julkisivumaalaukset ja maalinpoistot. Arvioimme aina kohteessa aikaisemman maalipinnan maalityypin ja teemme sen perusteella joko osittaisen, tai kokonaisvaltaisen maalinpoiston ja maalauksen. Käytämme lähtökohtaisesti hengittäviä, perinteisiä ja ekologisia materiaaleja ja työtapoja. Teemme myös maalitutkimukset ja värisuunnitelmat.

Katso lisää työmme jälkeä referensseistä.

Kivijalkojen korjaukset

Perustusten vaurioitumiseen on useita eri syitä.  Ennen korjaustyötä selvitämme aina vauriotyypin, huomioimme maapohjan, sekä perustusten rakenteen ja kunnon. Teemme aina korjaustoimet kohteen vaatimalla tavalla.

Katso lisää työmme jälkeä referensseistä.

Vesikattojen Korjaukset

Kunnostamme mm. vanhoja saumapeltikattoja, pärekattoja, tiilikattoja, huopakattoja, pärekattoja ja paanukattoja. Toteutamme kattojen korjaukset perinteisin menetelmin, vanhan rakennuksen rakenteet ja kokonaisuuden huomioiden.

Katso lisää työmme jälkeä referensseistä.

Rakennuspuusepän ja kirvesmiehen työt

Teemme monipuolisia rakennuspuusepän ja kirvesmiehen töitä. Ammattitaitomme mahdollistaa rakennusosien valmistuksen myös suoraan työmailla käsityökaluja, kuten profiilihöyliä, käyttäen.

Katso lisää työmme jälkeä referensseistä.

Sisätilojen restauroinnit

Teemme monipuolisia sisätilojen restaurointeja.

Katso lisää työmme jälkeä referensseistä.

Ovien ja ikkunoiden kunnostukset

Kunnostamme vanhoja ovia ja ikkunoita perinteisin materiaalein ja menetelmin. Käytämme laadukkaita pellavaöljykittejä ja maaleja, sekä aikakauteen sopivaa lasia. Teemme puukorjaukset vain valikoidusta, puusepänlaatuisesta puutavarasta.

Katso lisää työmme jälkeä referensseistä.

Kaikkea iäkästä ei tarvitse uusia.
Vanhat talot on tehty kunnostettaviksi.