Teemme kuntoarvioita ja korjaussuunnitelmia vanhoihin rakennuksiin. Tutkimukset teemme aina haalarit päällä, käyden huolella läpi koko rakennuksen.

Olemme erikoistuneet vanhoihin rakennuksiin. Meillä on ammattikorkeakoulun rakennusrestauroinnin koulutus ja yli kymmenen vuoden kokemus vanhojen rakennusten kunnostamisesta. Tunnemme rakennusfysiikkaa ja kunkin aikakauden rakennustekniikat, rakenteet ja tyylit.

Laajan kokemuksemme pohjalta pystymme arvioimaan rakennuksen riskikohtia ja löytämään vaurion aiheuttajia. Vanhat rakennukset, joita ei ole laajasti peruskorjattu ovat yleensä melko selkeitä tutkia. Vauriot ja niiden aiheuttajat ovat yleensä helposti paikannettavissa.

Katselmuskäynnin perusteella rakennuksen kunnosta tehdään kirjallinen lausunto, josta selviää rakennuksen kunto, korjausta vaativat kohdat ja korjausmenetelmät kunkin rakenneosan kunnostamiseen. Kunnostamisesta on hyvä tehdä myös työjärjestys, jotta kunnostaminen tehdään järkevässä järjestyksessä.

Hyvä korjaussuunnitelma maksaa itsensä nopeasti takaisin kunnostuksia tehdessä. Korjaussuunnitelmaa tarvitaan mikäli halutaan hakea museoviraston tai Ely- keskuksen korjausavustuksia.

Katso töitämme

Palvelumme

Hirsikorjaukset

Teemme hirsikorjauksia pienten aittojen kengityksistä suurten rakennusten laajoihin hirsikorjauksiin.

Tutustu

Ikkunoiden ja ovien kunnostukset

Kunnostamme vanhoja ovia ja ikkunoita perinteisin materiaalein ja menetelmin.

Tutustu

Kivijalkojen ja perustusten korjaukset

Perustusten vaurioitumiseen on useita eri syitä. Teemme korjaustoimet kohteen vaatimalla tavalla.

Tutustu

Kokonaisurakointi

Meiltä voit tilata vanhan rakennuksen kunnostusprojektillesi jokaisen osa-alueen ammattilaiset ja projektin kokonaishallinnan.

Tutustu

Konservointityöt

Toteutamme pintojen ja rakenteiden säilyttäviä toimenpiteitä museoviranomaisten ja suunnittelijoiden valvonnan alaisuudessa.

Tutustu

Konsultointi, korjausneuvonta ja valvonta

Teemme vanhojen puurakennusten korjauksissa ja korjaushankkeissa konsultaatiota ja toimimme valvojina. Meillä on RAV-pätevyys.

Tutustu

Kuntoarviot, restaurointi- ja korjaussuunnitelmat

Teemme kuntoarvioita ja korjaussuunnitelmia vanhoihin rakennuksiin.

Tutustu

Muuraus- ja rappaustyöt

Muurarimme korjaa vanhaa ja tekee uutta.

Tutustu

Pinkopahvitus- ja tapetointityöt

Toteutamme vanhojen vaurioituneiden pinkopahvipintojen ja tapetointien restaurointeja sekä teemme uusia pinkopahvituksia ja tapetointeja.

Tutustu

Puusepän mittatilaustyöt

Toteutamme ulko- ja sisätiloihin puusepäntuotteet mittatilaustyönä.

Tutustu

Rakennuspuusepän ja perinteiset kirvesmiehen työt

Teemme monipuolisia rakennuspuusepän ja perinteisiä kirvesmiehen töitä perinteisin käsityökaluin sekä uusimpia koneita hyödyntäen.

Tutustu

Sepän taontatyöt

Seppämme toteuttaa mittatilaustyönä taontatuotteet ja korjaa vanhat.

Tutustu

Sisustussuunnittelu

Vanhojen talojen sisustussuunnittelussa vahvuutenamme ovat materiaali- ja värituntemus sekä vanhan arkkitehtuurin ja vanhojen interiöörien tyylisuuntien hyvä tuntemus.

Tutustu

Ulkoverhousten korjaukset

Korjaamme ulkoverhoukset perinteisin menetelmin ja tekniikoin.

Tutustu

Ulkoverhousten maalaukset

Kauttamme saat julkisivumaalaukset ja maalinpoistot.

Tutustu

Väri- ja tapettitutkimus

Tutkimme lattia-, seinä-, ikkuna-, ovi-, ja kattopintojen värejä sekä seinien ja kattojen tapettikerroksia.

Tutustu

Värityssuunnitelmat sisä- ja ulkopinnoille

Suunnittelemme vanhojen rakennusten ulko- ja sisäpinnoille värityksiä

Tutustu

Vesikattojen kunnostukset

Kunnostamme mm. pärekattoja, tiilikattoja, huopakattoja, paanukattoja ja vanhoja saumapeltikattoja.

Tutustu

Koriste- ja sisämaalaus

Teemme mm. tempera-, liima- ja pellavaöljymaaleilla koristemaalauksia eri pinnoille.

Tutustu